Bild på Amanda Egnell

Om abstrakt konst

Abstrakt konst är en konstform som har blivit allt mer populär under det senaste århundradet. Denna konstform avviker från traditionella konstformer som måleri och skulptur eftersom den inte försöker föreställa något i den verkliga världen. I stället fokuserar abstrakt konst på form, färg och komposition för att skapa en unik visuell upplevelse.

En tillbakablick

Modern abstrakt konst har sitt ursprung i den första vågen av abstrakt konst som uppstod på 1900-talet, då konstnärer som Kazimir Malevich, Piet Mondrian och Jackson Pollock började experimentera med att avvika från traditionella representationer av verkligheten. Dessa konstnärer använde sig av geometriska former, rena färger och improviserade mönster för att skapa sina verk, och deras innovativa stil inspirerade många andra konstnärer att följa i deras fotspår.

Stilar inom abstrakt konst 

Idag finns det många olika stilar inom abstrakt konst, och konstnärer väljer ofta att kombinera olika element från dessa stilar för att skapa sin egen unika stil. Vissa konstnärer fokuserar på att skapa mjuka, organiska former medan andra föredrar att använda geometriska former och rena linjer. Färger används ofta på ett abstrakt sätt, med konstnären som använder färger som en del av kompositionen i stället för att försöka återge verkligheten.

Olika tolkningar 

Ett av de mest fascinerande sakerna med abstrakt konst är att det är upp till betraktaren att tolka vad de ser. Medan vissa människor kan se en viss bild eller en mening i ett verk, kan andra se något helt annat. Detta ger abstrakt konst en extra dimension, eftersom det inte finns någon rätt eller fel sätt att tolka ett verk.

Abstrakt konst kan vara en utmaning för dem som är vana vid mer traditionell konst, men det kan också vara en mycket givande upplevelse. Genom att fokusera på form, färg och komposition snarare än att försöka föreställa verkligheten, kan abstrakt konst ge en unik och personlig visuell upplevelse som ingen annan konstform kan erbjuda. 

Min abstrakta konst 

Ta en titt på min serie Expedition Abstrakt

 

 

Tillbaka till blogg

Konst från Amanda Egnell